Delebørn - hele børn

Der er en skilsmissegruppe for elever på Langå Skole - Projekt ”Delebørn - hele børn".

Projektet er startet af Center for Familieudvikling og løber over tre år i tre kommuner, heriblandt Randers Kommune.

Skilsmisse berører rigtig mange børn. Man ved, at det fylder meget i deres liv, og derfor har man sat fokus på at give børnene et sted, hvor de kan dele deres tanker om deres forældres skilsmisse. På Langå Skole er der seks uddannede børnegruppeledere, heriblandt lærere, pædagoger, sundhedsplejersken og integrationskoordinatoren.

Tilbuddet er gratis og foregår i skoletiden. Man mødes med sin gruppe seks til 10 gange i et forløb. I gruppen kan der være op til 10 elever afhængig af aldersgruppe og børnesammensætning og en til to gruppeledere. Tilbuddet gives til en årgang eller på tværs af klasser, eksempelvis på tværs af udskolingen, hvis der ikke er nok elever til at starte et hold op med elever fra én årgang. Alle årgange vil blive tilbudt et børnegruppeforløb. Man mødes på et fast tidspunkt og sted hver gang. Forløbet kan afsluttes med et forældremøde eller en anden form for evaluering.

Det laver man i en skilsmissegruppe

Når man kommer i børnegruppen, mødes man om det, alle har til fælles - at forældrene er skilt. Børnegruppelederne sætter aktiviteter i gang, så børnene får snakket sammen om de udfordringer, de oplever i forbindelse med at være skilsmissebarn. Målet er at give børnene nogle værktøjer til at navigere i og mestre dette.

Alle børn har glæde at tilbuddet, netop fordi man hører hinandens historier på godt og ondt. Det er altså ikke afgørende, om det har været en ”let” eller ”svær” skilsmisse, om man har oplevet skilsmissen for nylig, eller det ligger år tilbage.

I gruppen giver børnene gennem aktiviteterne hinanden råd om, hvordan man kan håndtere forskellige situationer, oplevelser, følelser mv., hvilket netop er styrken i et gruppeforløb.

Tavshedspligt og tavshedsret

Fra første gruppegang lægger vi stor vægt på at tale med børnene om tavshedspligt. For at alle kan være trygge ved at fortælle om de oplevelser, de har med at være skilsmissebørn, er det meget vigtigt, at det man taler om i gruppen, bliver i gruppen.

Børnegruppelederne har tavshedspligt forstået på den måde, at de ikke taler med elevens øvrige lærere og netværk om det, der er blevet talt om i gruppen. Børnene har tavshedsret overfor familie og netværk. Derfor er det vigtigt, at man som forælder er klar til at respektere tavshed, når man spørger ind til forløbet.

Nogle børn reagerer på at komme i børnegruppe. Vi har hørt om børn, der bliver meget spørgende i forhold til skilsmissen, mere stille end de plejer eller reagerer ved at blive ”trodsige”. Lige meget om man har et barn, der reagerer eller ej, er det vigtigt at være støttende og lyttende som forælder.

Info og kontakt

Der vil løbende blive givet information om opstart af grupper og arrangementer.

Har man behov for yderligere information om, hvad tilbuddet ”Delebørn - hele børn” går ud på, er man velkommen til at kontakte os på en af følgende e-mailadresser:

Anja Aagaard Christensen anja5294@rksit.dk
Solvej Kobberøe Larsen solvej.larsen@skolekom.dk
Joan Højgaard joan.s.hoejgaard@randers.dk