Specialtilbuddet Satellitten

Satellitten ved Langå Skole er et undervisnings- og fritidstilbud til børn og unge med særlige behov.

Børnene i Satellitten har typisk indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser og/eller damp/ADHD.

Undervisnings- og fritidstilbuddet er for elever i 0.-10. klasse.

Rammerne for Satellittens elever er et fælles hus og en pavillon, hvor den enkelte klasse har set eget afsnit med egen indgang.

Omkring hver enkelt elev er tilknyttet et team af voksne, typisk en lærer og to pædagoger. De tre voksne følger den enkelte elev gennem dagen.

Satellitten har et tæt samarbejde med Langå Skole, hvor faglokaler lånes. Såfremt eleven har ressourcerne, har eleven mulighed for at deltage i undervisningen på Langå skole med henblik på senere inklusion eller deltage i enkelte timer, eksempelvis musik eller idræt.

Satellitten lægger stor vægt på forældresamarbejde. Elevens individuelle lærings- og handleplan udarbejdes i samarbejde med forældrene. Ligeledes er forældre altid velkomne i Satellitten.