Køleskabe i klasserne

Langå Skole har udarbejdet principper for køleskabe i klasserne, dvs. under hvilke forudsætninger det er tilladt at have køleskabe i klasserne.

Der er mulighed for opstilling af køleskabe i klassen under følgende forudsætninger:

  • Udgifter til indkøb og evt. reparationer er Langå skole uvedkommende.
  • Skabet skal kunne bruges af alle klassens elever.
  • Eventuelle reklamer godkendes af skolebestyrelsen.
  • Der må kun opstilles køleskabe i energiklasse A – uden gene for klassens funktion.
  • Tømning og rengøring af køleskabene er forældrenes ansvar og skolens personale uvedkommende.