Undervisning

På Langå Skole tilstræber vi at give eleverne det størst mulige udbytte af skolegangen og for at tilgodese så mange elever som muligt i undervisningen.

På Langå Skole er undervisningen en vekselvirkning mellem traditionel klasseundervisning, eksperimenterende og opsøgende arbejde fra elevernes side og forskellige former for projektarbejde.

Vi prøver på at indlægge så mange eksterne aktiviteter som muligt. Disse er et væsentligt element til at opfylde nogle af skolens mål.

I 3. klasse er der mulighed for en tur med overnatning.

I 6. klasse er der en uges lejrskole, der går til et eller andet sted i Danmark.

I 9. klasse kan klasserne komme på en uges tur, hvis det har været muligt at finansiere dette med en klasseindtjening.

Der afholdes to temauger om året. Den ene ligger i skoleårets begyndelse og har fælles tema for hele skolen. Den anden ligger i marts måned, når valgholdet skal have årets musicalforestilling gjort færdig.

Desuden arbejdes der på at etablere et samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner/virksomheder.

Skolen lægger vægt på tværfagligt samarbejde.