Skolebestyrelse

I skolebestyrelsen samarbejder forældre og skolens personale om udviklingen af skolen.

Skolebestyrelsen arbejde består bl.a. i at fastsætte principper for skolens virksomhed, f.eks. principper for undervisningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem.

Medlemmer af skolebestyrelsen

Formand

Torben Andersen
Telefon: 24 23 85 83
E-mailadresse: torbenand68@gmail.com

Næstformand

Anita Tolborg van Westbroek
Telefon: 51 50 52 60
E-mailadresse: atvw75@hotmail.com

Forældrerepræsentanter

Heidi Fonnesbek
Telefon: 30 23 63 69
E-mailadresse: Heidifonnesbek@gmail.com

Line Mogensen Vindum
Telefon: 23 42 62 20
E-mailadresse: linemo@hotmail.com

Alice Juhl
Telefon: 30 66 67 58
E-mailadresse: alice.juhl78@gmail.com

Sara Fink Søndergaard
Telefon: 60 13 77 26
E-mailadresse: sara.soendergaard@gmail.com

Heidi Dahl Bøhm
Telefon: 50 58 55 20
E-mailadresse: heididahl@hotmail.com

Ledelsesrepræsentant

Morten Møhlenberg Jakobsen (Skoleleder)
Telefon: 23 48 47 57
E-mailadresse: morten.jakobsen@randers.dk

Carina Holmberg Sloth (Viceskoleleder - sekretær i skolebestyrelsen)
Telefon: 23 48 30 04
E-mailadresse: carina.holmberg.sloth@randers.dk

Medarbejderrepræsentanter

Daniel Overgaard Nielsen
Telefon: 22 34 24 71
E-mailadresse: dani184d@rksit.dk

Gry Aagaard Ladefoged
Telefon: 22 32 04 66
E-mailadresse: gryx0088@rksit.dk