Udviklingsmål fra Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalen er en lovpligtig samtale mellem skolen og forvaltningen. Samtalerne afholdes en gang om året og har til formål at styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udviklingen på skolen. 

Samtalen tager udgangspunkt i skolens nationale data for dansk læsning, matematik, trivsel og elevfravær. Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted d. 20. december 2023

Arbejdet med vores udviklingsområder sker fra skoleåret 23/24. 

Udviklingsmål fra Skoleudviklingssamtalen

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale blev der udarbejdet følgende udviklingsmål, som vi arbejder med i det kommende skoleår: 

  1. Trivselsindsats, der skal styrke elevernes generelle trivsel på skolen

Målet er at øge elevtrivslen på alle klassetrin både i undervisningen og i pauserne. Der arbejdes med trivsel på flere niveauer med fokus på at skabe Fællesskaber for alle, at inddrage elevrådet og lave  indsatser i de enkelte teams gennem Det pædagogiske Værtskab. Det forventes, at den generelle elevtrivsel øges, og at det kan ses i trivselsmålingerne.

  1. Fraværsindsats, hvor elevernes fravær på Langå Skole skal mindskes

Målet for indsatsen er at mindske elevfraværet. Skolen ønsker at give eleverne mere stabilitet i deres skolegang. Der skal følges systematisk op på fravær gennem en fælles procedure og der laves særlige indsatser omkring bekymrende fravær. På sigt vil der kunne ses et fald i elevfraværet.

Link til skolens data: https://uddannelsesstatistik.dk/