SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Langå Skoles SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

Langå SFO ligger i H-fløjen på Langå Skole. Der er indkørsel og parkering ved Sportsvænget.

Marianne Hytting er daglig leder af SFO’en.

Langå SFO er en kontrolleret pasningsordning, og det er derfor meget vigtigt, at I giver besked, hvis jeres barn ikke kommer i SFO.

SFO holder til på H-gangen hvor vi har egne lokaler. Vi er funktionsopdelt, så alle stuer er opkaldt efter deres funktion:

 • "Krea"
 • "Lego-/puderum"
 • "Grovværksted"
 • "Hyggeren"
 • "Legerum"

Vi vægter at vores aktiviteter er tilrettelagt så alle børn i SFO kan deltage uanset alder. Dog har vi af og til aldersdifferentierede tilbud f.eks. overnatninger for årgange, miniaften for 2. + 3. årgang en gang om måneden og 24 timers rekordforsøg kun for 3. årgang.

Legepladsen

Vi har en kæmpe legeplads med sandkasser, bålpladser, hængekøjer, klatrestativer, fodboldbaner og en dejlig skov.

Vi nyder vores dejlige legeplads. Her kan børnene lege i fred og ro i skoven, hvis de ønsker det. De kan også vælge at lege sammen med andre børn i sandkassen, køre på en af vores mange trickers eller gocarts.

Der vil altid være en voksen på legepladsen.

Vi vægter, at børnene efter en lang og organiseret skoledag, oplever at den frie leg og samværet med kammeraterne bliver det bærende element af deres tid i Langå SFO.

Børnene vil ligeledes blive tilbudt at deltage i forskellige planlagte kreative og sportslige aktiviteter.

Vores læringsmål

 • Børnene får mulighed for og rum til den frie leg og fysisk udfoldelse.
 • Børnene lærer, at det er tilladt at vise følelser uden at tabe ansigt.
 • Børnene udvikler selvhjulpenhed og selvstændighed.
 • Børnene lærer udtrykke og sætte ord på deres følelser.
 • Børnene udvikler deres fantasi.
 • Børnene udvikler deres ansvarsfølelse.
 • Børnene lærer at tabe og vinde i spil.
 • Børnene lærer omsorg, respekt og tolerance over for deres kammerater.

Hvad gør vi?

Vi vil skabe rammer og rum til den frie leg.

Vi vil være aktivt motiverende.

Vi vil igennem rollespil, kropslige udfoldelser og kreative værksteder udvikle følgende kompetencer hos børnene:

 • ansvar og respekt for hinanden
 • indlevelse og fantasi
 • tolerance og begejstring
 • omsorg og nærvær
 • evne til at konkurrere med hinanden i stedet for mod hinanden

Det er altid rart, når børn og voksne glæder sig til bestemte aktiviteter i løbet af året.

Vi har mange traditioner, nogle er meget gamle og andre er blevet til en tradition, fordi vi gerne vil gentage rigtige gode og sjove oplevelser sammen med børnene.

Vi har følgende traditioner:

 • Forældrekaffe
 • Fastelavnsfest
 • Sommerlejr
 • Julehygge
 • 24 timers rekordforsøg for 3. årgang

Derudover har vi faste ugentlige aktiviteter som kan ses på Tabulex og på whiteboardtavlen i SFO.

Øvrige aktiviteter og arrangementer kan ses på SFO´s årshjul.

Der er morgenåbning fra kl. 06.30 til kl. 08.00. Vi mødes i "Hyggeren". Husk at tjekke ind i Aula, når I kommer.

Vores morgenåbning er præget af stille aktiviteter, hvor vi vågner op og gør klar til en ny skoledag.

Vi tilbyder morgenmad (cornflakes, havregryn og havregrød) til de børn, der ønsker det, indtil kl. 07.30, så husk at aflevere børnene i god tid, hvis de skal spise morgenmad. Mange børn vil gerne have tid til både at spise og lege, inden de skal i skole.

Børnene må gerne spise medbragt morgenmad.

Kl. ca. 07.50 bliver børnene "tjekket" i skole på Aula og går herefter til deres respektive klasser.

Børnene kommer fra skole kl. 14.00. De børn, der endnu ikke har spist, opfordrer vi til at spise sammen med deres kammerater. Der vil være mulighed for at varme sin medbragte toast eller lignende.

Fra kl. 14.00. er der tilbud om aktiviteter i de forskellige værksteder, og der vil også være planlagte aktiviteter på legepladsen.

Ofte vil aktiviteterne tage udgangspunkt i børnenes spontane ønsker.

Vi vil løbende have tilbud om projekter, som børnene kan deltage i.

Alt dette kan I finde på Aula og i SFO's årshjul på den hvide whiteboardtavle, og I kan ligeledes se, hvad dagens program er. Vi hjælper selvfølgelig de børn, som ikke selv kan læse endnu.

Vi forsøger, at have en fast ugestruktur, men ændringer kan forekomme.

Åbningstider om eftermiddagen

Mandag-onsdag kl. 14.00-17.00

Torsdag-fredag kl. 13.00-17.00

Busserne kører fra Langå Skole kl. 14.10, 15.00 og 15.50.

Vi er selvfølgelige behjælpelige med at sende børnene til bussen, spejder, musik, håndbold, badminton, gymnastik, fodbold, osv., men det er også vigtigt, at I selv giver børnene besked, da vi godt kan glemme det.

Hvis dit/jeres barn skal til læge/tandlæge eller andet, er det en god ide ikke at komme i sidste øjeblik, da børnene har et stort område at færdes på.

Det er ligeledes ret vigtigt, at I løbende opdaterer børnenes andre fritidsaktiviteter, aftaler samt ferie-fridage i Aula.

Betalingen fastsættes fra Randers Kommune en gang årligt. Juli måned er betalingsfri.

Se aktuelle priser på Randers Kommunes hjemmeside.

Udmeldelse skal ske ved digital henvendelse til pladsanvisningen i Randers kommune.

Der er en måneds opsigelse. Opsigelsen kan kun være fra den 1. eller den 15. i måneden.