Ungdomsskole

Randers Ungdomsskole tilbyder undervisnings- og fritidsaktiviteter til unge mellem 13 og 25 år.

Formålet for Randers Ungdomsskole er at støtte udviklingen af de unges faglige, sociale og personlige kompetencer og hjælpe dem på vej mod uddannelse, job og et godt voksenliv.

Ungdomsskolens tilbud bygger på de unges idéer, interesser og behov.

Undervisningen i ungdomsskolen er gratis, men der kan opkræves betaling i forbindelse med kørekort, ture og rejser.

Holdene er af forskellig længde og foregår både eftermiddage, aftner, weekender og i ferier.

Ungdomsskolen er delt ind i tre hovedområder:

Randers Ungdomsskole tilbyder mange forskellige undervisningshold. De fleste hold er tilknyttet folkeskolerne i kommunen eller Ungdomsskolens lokaler på Nyholmsvej 12.

Undervisningen er gratis, men der kan opkræves betaling i forbindelse med kørekort, ture og rejser.

Se hvilke hold ungdomsskolen tilbyder her.

Randers Ungdomsskoles klubber/fritidsmiljøer er et tilbud, hvor unge kan vælge at bruge deres fritid. I klubberne/fritidsmiljøerne kan de unge være sociale og deltage i forskellige aktiviteter.

I klubberne/fritidsmiljøerne møder de unge engagerede og dygtige medarbejdere, som forstår de unge og giver dem nødvendig feedback og vejledning.

Læs mere om klubber/fritidsmiljøer her.

Heltidsundervisningen er et dagskoletilbud for unge på 14-18 år.

Heltidsundervisningen kan være et godt alternativ for unge, som har svært ved at finde sig til rette i den almindelige folkeskole og måske er bagud i et eller flere fag.

Læs mere om heltidsundervisningen her.

Ungdomsklubben på Langå Skole

Alle unge fra 7. klasse og til 18 år er velkommen i Ungdomsklubben på Langå Skole.

Ungdomsklubben har åbent mandag og onsdag fra kl. 18.30-21.30.

Klubkoordinator Line Højlund Rasmussen kan kontaktes på telefon 21 58 29 01 eller mail line.h.rasmussen@randers.dk.