Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Langå Skole.

Skolepatrulje

Langå skole har to hold skolepatruljer, et hold på Gydevej og et hold på Randersvej.

Skolepatruljerne, der er fra 6. og 7. årgang og virker i to år, arbejder med at få skolekammeraterne, gående og cyklende, sikkert gennem trafikken.

De arbejder på Randersvej og Gydevej fra kl. 7:45-8:00 samt ved skolebusserne kl. 14:00.

Langå Skole har en trafikplan under udarbejdelse.

Privat kørsel

Mange forældre vælger at køre deres børn i skole i bil. Eleverne sættes af på Langåhallens parkeringsplads og følges over vejen ved stien, der er etableret gennem buskadset. Herved undgår vi at blande cykel- og biltrafik i skoletiden.

Buskørsel

Du kan se køreplanerne for skolebussen her.

Derudover er der tre busruter, der dækker området til Langå skole: Én ankomst om morgenen og afgange fra skolen kl. 14:10, 15:00 og 15:50 om eftermiddagen.

Tilskud til transport til skole 

Eleverne har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde.

Hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig, bevilliges der dog gratis transport uanset skolevejens længde.

Ovenstående gælder kun, hvis eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole her.