Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Langå Skole.

Skolepatrulje

Langå skole har to hold skolepatruljer; et hold på Gydevej og et hold på Randersvej. De arbejder på Randersvej og Gydevej fra kl. 07.45-08.00 og ved skolebusserne kl. 14.00.

Skolepatruljerne arbejder med at få gående og cyklende skolekammerater sikkert gennem trafikken.

Skolepatruljerne er fra 6. og 7. årgang og virker i to år.

Privat kørsel

Mange forældre vælger at køre deres børn i skole i bil. Eleverne sættes af på Langåhallens parkeringsplads og følges over vejen ved stien, der er etableret gennem buskadset. Herved undgår vi at blande cykel- og biltrafik i skoletiden.

Buskørsel

Der kører skolebus til Langå Skole.

Du kan se køreplanen for skolebussen på Midttrafiks hjemmeside.

Derudover er der tre busruter, der dækker området til Langå Skole. Der er én ankomst om morgenen og afgange fra skolen kl. 14.10, 15.00 og 15.50 om eftermiddagen.

Gratis transport til skole

Elever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde, eller hvis vejen er vurderet som trafikfarlig.

For at få gratis kørsel er det et krav, at eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole på Randers Kommunes hjemmeside.