Bevægelse og leg

Bevægelse i løbet af skoledagen skal fremme sundhed blandt eleverne og understøtte deres motivation, trivsel og læring.

Eleverne i folkeskolen skal bevæge sig 45 minutter i gennemsnit i løbet af skoledagen. Det gælder for alle klassetrin.

Bevægelse kan indgå i undervisningen på flere måder:

  • Lærerne kan lægge bevægelsessekvenser ind i fagundervisningen for at understøtte den faglige læring og træning. Det kan for eksempel være korte bevægelsesaktiviteter, hvor eleverne er fysisk aktive i løbet af undervisningstiden.
  • Bevægelse kan være en del af den understøttende undervisning.
  • Bevægelse kan foregå i samarbejde med det lokale foreningsliv (som f.eks. idrætsforeninger eller kulturforeninger) og strække sig over længere tid.

Bevægelse kan foregå både på sportspladsen, i idrætshallen, i lokalområdet, på naturarealer og i klasseværelset.

Legepatruljen

Vi leger med Legepatruljen på Langå Skole.

I aktive frikvarterer igangsætter ældre elever lege og anderledes aktiviteter for deres yngre skolekammerater i frikvarterne.

I indskolingen er det mellemtrinselever, der står for leg og bevægelse i konceptet Legepatruljen.