Daglig trivsel

Det er et fælles ansvar, at alle på skolen har det godt. Vi har bl.a. AKT-lærere til at hjælpe os med at nå vores trivselsmål.

Sådan taler vi sammen

Vi taler pænt til hinanden.

Vi undgår øgenavne og skældsord.

Skal der gives kritik, skal den være konstruktiv og ikke nedladende.

Klassetrivsel

I et klassefællesskab skal der være plads til alle – plads til at man er forskellige og har forskellige meninger og interesser. Man skal ikke være ens, men man skal kunne lytte til hinanden og snakke sammen alle sammen og være sammen på kryds og tværs.

Kammerater

Der er forskel på en ven og en klassekammerat.

Når man er sat sammen i en klasse med x-antal andre, kan det svært at være venner med alle. Man skal heller ikke nødvendigvis være venner, fordi man er klassekammerater; venner er nogle man selv vælger, men man ikke selv vælger sine klassekammerater. Selv om man måske ikke er venner med alle i ens klasse, er det dog vigtigt, at man er klassekammerat med alle, og at alle deler ansvaret for, at alle føler sig som en del af klassefællesskabet.

Mobning

Mobning skal modarbejdes både i børnegrupper og medarbejdergrupper.

Det er et fælles ansvar for lærere, pædagoger, forældre, elever og skoleledelse at arbejde bevidst for, at ingen bliver mobbet, og at skolen er et rart sted at være, hvor værdier som trivsel, tryghed, åbenhed og ærlighed danner grundlag for samværet på Langå Skole.

Du kan læse skolens aktionsplaner i forbindelse med mobning under menupunktet sundhed og trivsel - mobning.