Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Førskole er et frivilligt tilbud, som gør det muligt for skoler at overtage børnene de sidste måneder af deres børnehavetid.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Børnene går i førskole fra marts til skolestart i august.

 

Skriv dit barn op

Du skal huske også at skrive dit barn op til 0. klasse. Dit barn bliver ikke automatisk skrevet op til 0. klasse, når det bliver tilmeldt førskole.

Læs mere om skolestart og skoleindskrivning på Randers Kommunes hjemmeside.

Video om førskolen

Fra børnehave til førskolebarn/SFO

Fra 1. marts til juni/juli kører vi et fast forløb for de kommende skolestartere. For at adskille den rigtige skolestart i august, kalder vi det førskole, og i daglig tale også for vores martsbørn. Dette forløb foregår i tæt samarbejde med Børnehaven i Langå, som hvert år sender en eller to medarbejdere med børnene. Vi kalder også forløbet for en glidende overgang.

Den glidende overgang skaber mulighed for en mere tryg og harmonisk tilgang til skolen og det miljø, der vil møde børn og forældre.

Børnene får mulighed for gradvist at vænne sig til de nye rammer.

Skolestarten til august er lettere og giver større grad af ro og tryghed, når børnene skal tilegne sig ny viden og forståelse.

Vi har i Langå SFO gode og positive erfaringer med den glidende overgang.

Børnehaven i Langå har arbejdet med forskellige kompetencer for at gøre børnene ”næsten” skoleklar.

Børnenes kompetencer inden for deres personlige alsidige udvikling, sociale kompetencer, sproglige udvikling, bevidsthed om krop og bevægelse er blevet styrket og modnet.

Børnene har endvidere allerede fået kendskab til natur og naturfænomener samt en forståelse for kulturelle udtryksformer og værdier.

Som førskolebarn i Langå SFO vil der forsat være fokus på at styrke og modne børnenes kompetencer inden de skal i skole. Dog vægter vi også trivsel og tryghed for både barn og forældre.

Nye fællesskaber, og tæt dialog og samarbejde mellem pædagoger og forældre. 

Plan for førskolen i SFO'en

Forskolebørnene er ved tilmelding automatisk en del af SFO-børnegruppen både i morgen SFO fra 06.30 - 07.50 og igen når eftermiddags SFO åbner. Dvs. at førskolebørnene på lige fod deltager i alle de tilbud om aktiviteter, vi har til vores SFO-børn. Dog med undtagelse af SFO's sommerlejer i juni/juli. Den må de glæde sig til, når de går i 0. klasse.

Arbejdet med førskole forløbet starter allerede i september året før de starter i 0. klasse.

Her afholder skolen sammen med børnehaven et fælles informationsmøde for forældrene til de kommende skolestartere. Fokus på hvad børnehaven arbejder med frem til førskolestarten og forældrene får information om førskoleforløbet samt den videre plan. Hele processen ligger i et godt gennemarbejdet årshjul.