Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Førskole er et frivilligt tilbud, som gør det muligt for skoler at overtage børnene de sidste måneder af deres børnehavetid.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Børnene går i førskole fra april til skolestart i august.

På Langå Skole kalder vi i daglig tale førskolebørnene for vores aprilbørn.

Skriv dit barn op

Du skal huske også at skrive dit barn op til 0. klasse. Dit barn bliver ikke automatisk skrevet op til 0. klasse, når det bliver tilmeldt førskole.

Læs mere om skolestart og skoleindskrivning her.

Fra børnehave til aprilbarn/SFO

Den glidende overgang skaber mulighed for en mere tryg og harmonisk tilgang til skolen og det miljø, der vil møde børn og forældre.

Børnene får mulighed for gradvist at vænne sig til de nye rammer.

Skolestarten til august skulle gerne blive lettere og give større grad af ro og tryghed, når de skal tilegne sig ny viden og forståelse.

Vi har i Langå SFO haft gode og positive erfaringer med den glidende overgang.

Børnehaverne i Langå har arbejdet med forskellige kompetencer for at gøre børnene ”næsten” skoleklar.

Børnenes kompetencer inden for deres personlige alsidige udvikling, sociale kompetencer, sproglige udvikling, bevidsthed om krop og bevægelse er blevet styrket og modnet.

Børnene har endvidere allerede fået kendskab til natur og naturfænomener samt en forståelse for kulturelle udtryksformer og værdier.

Som aprilbarn i Langå SFO vil der forsat være fokus på at styrke og modne børnenes kompetencer inden de skal i skole.

Plan for aprilbørn i SFO'en

Skoledagen for aprilbørn begynder kl. 8:00.

Børnene vil få udleveret et skoleskema og vil have en næsten normal skoledag frem til kl. 14:00.

Børnene skal arbejde med forskellige temaer frem til uge 26.

Uge 15: Kend din skole og SFO
Uge 16: Hvem er jeg?
Uge 17: Andre kulturer
Uge 18: Forår
Uge 19: Krop og bevægelse
Uge 20: Trafik
Uge 21: Form og farver
Uge 22: Eventyr
Uge 23: Natur
Uge 24: Kost
Uge 25: Overnatning
Uge 26: Afslutning og udflugt
Uge 27: Skolen har ferie, men SFO er åben.
Uge 28: Skolen har ferie, men SFO er åben.
Uge 29: SFO'en har lukket.
Uge 30: SFO'en har lukket.
Uge 31: Skolen har ferie, men SFO er åben.
Uge 32: Skolen har ferie, men SFO er åben.
Uge 33: Skolestart

Fra aprilbarn til skole- og SFO-barn

Aprilbørnene vil selvfølgelig blive udfordret kreativt, sprogligt og motorisk på det niveau de er på, når de kommer fra børnehaven.

Men det er også, at udfordringerne gradvis øges så de passer med de forventninger, der er til et kommende 0. kl. barn.

Når aprilbørnene kommer i skole vil, der ligeledes tages hensyn til børnenes forskellige kompetencer.

Det faglige niveau og forventninger inden for følgende områder: Bevægelse og motorik, Natur og naturfaglige fænomener og Det praktiske/musiske bliver tilpasset til de læringsplaner der er for 0. årgang.

Aprilbørnene vil blive en del af SFO-børnegruppen fra kl. 14.00 og kan ligeledes deltage i alle de tilbud om aktiviteter, vi har til vores SFO-børn.