UU-vejledning

UU står for Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU vejleder eleverne i udskolingen om deres uddannelsesmuligheder efter folkeskolen.

UU Randers vejleder eleverne i udskolingen om deres muligheder efter 9. klasse og vurderer, om eleverne er uddannelsesparate.

I folkeskolen tilbyder UU Randers:

  • Kollektiv vejledning til de uddannelsesparate elever.
  • Udvidet vejledning til de ikke-uddannelsesparate elever.

Kollektiv vejledning (klassevis) kan indeholde:

Udvidet vejledning (individuelt eller i grupper) kan indeholde:

  • Individuelt tilrettelagte vejledningsforløb
  • Brobygning i 9. klasse
  • Individuelle vejledningssamtaler
  • Gruppevejledning og workshops
  • Ekstra praktik og ekstra brobygning
  • Udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgning
  • Mentor

Langå Skoles UU-vejleder

Langå Skoles UU-vejleder er Anni Hansen.

Anni kan træffes efter aftale. Hun er på skolen hver onsdag fra kl. 09.00-15.00.

Telefon: 40 33 35 25
E-mail: anni.hansen@randers.dk