Elevråd

Ved skoleårets start er der valg til elevrådet. Fra 7.-9. klasse vælges på demokratisk vis en elevrepræsentant samt en suppleant til rådet.

Elevrådet konstituerer sig med formand, sekretær m.m.

To elever vælges som elevernes repræsentanter i skolebestyrelsen.

Til elevrådet er knyttet en lærer, som er kontakten til skolens personale.

Der afholdes elevrådsmøde ca. en gang om måneden, og repræsentanterne melder tilbage i klasserne om beslutninger og evt. nye tiltag.

Elevrådet deltager i arbejdet med at få lavet et godt undervisningsmiljø.