Blå Mandag

Skolebestyrelsen ønsker med dette princip at understøtte fællesskabet på årgangen og derved skabe bedst mulighed for at eleverne kan være sammen blå mandag.

Blå mandag er den aktivitets-/hyggedag 7. årgangs elever har sammen efter der har været konfirmationer. Dagen planlægges og afvikles af forældrene.

Der er elever fra forskellige sogne på årgangen, men der laves kun én Blå mandag, der placeres på mandagen efter de sidste elevers konfirmation.