Klassedannelse

På Langå Skole dannes der hvert år både nye 0. og 7. klasser. Derfor har skolen vedtaget en række principper for, hvordan klasserne skal dannes.

Klassedannelse i 0. klasse

Børnene starter i skolen i en storgruppe, så børnehaveklasselederne og SFO-pædagogerne har mulighed for at lære børnene at kende og lade deres iagttagelser indgå i klassedannelsen. Dog er storgruppen delt i hold med fast lokale og voksen.

Børnehaveklasselederne og skolelederen danner klasserne i september måned, så der kan uddeles klasselister til forældrene og det første forældremøde være afholdt før efterårsferien.

Eleverne tilstræbes fordelt efter nedenstående:

 • lige store klasser
 • ligelig fordeling af drenge og piger
 • fordeling af elever fra de forskellige børnehaver
 • børnehaveklasseledernes iagttagelser
 • information fra børnehaverne og evt. forældre til skolen
 • hensyn til særlige forhold

Der forsøges skabt pædagogisk ensartede og velfungerende klasser. Eventuelle flytninger af elever senere på skoleåret aftales mellem børnehaveklasseledere og de pågældende forældre samtidig med, at skolens leder altid bliver inddraget. En sådan ekstra ombytning sker for at danne velfungerende 1. klasser.

Klassedannelse i 7. klasse

Der dannes nye 7. klasser, fordi:

 • de nye klasser giver muligheder for nye roller.
 • eleverne får en øvelse i tilvænning til nye sociale og faglige rammer.
 • de sidste tre år er organiseret med en del årgangsundervisning.
 • giver gode muligheder for en erfaringsbaseret robusthed.

Traditionen og motivationen er underbygget af mange års gode erfaringer.

Eleverne tilstræbes fordelt efter – i uprioriteret rækkefølge – nedenstående principper:

 • Lige store klasser
 • Ligelig fordeling af piger og drenge
 • Fordeling af elever fra hver af de oprindelige klasser
 • Fordeling af elever med særlige sociale kompetencer
 • Fordeling af elever med særlige faglige kompetencer
 • Hensyn til særlige forhold
 • Hensyn til elevønsker

Målet er at opbygge ligeværdige klasser med så gode udviklings- og læringsmuligheder som overhovedet muligt.

Klassedannelsen foretages af de afgående klasselærere og skolelederen.

Inden mødet:

 • er elever og forældre orienteret, og eleverne har afgivet ønsker.
 • har klasselærerne indhentet relevante informationer fra klassens øvrige lærere.
 • har klasselærerne gennemtænkt relationer og eventuelle grupperinger.

Efter mødet offentliggøres de nye klasser og der arrangeres et forløb med de nye klasselærere inden sommerferien, så eleverne får en appetitvækker på noget af alt det spændende, der venter til august.