Svømmeundervisning

Har kan du læse om principperne for svømmeundervisning, som på Langå Skole finder sted på 4. årgang.

Randers Kommune betaler for transport til og fra svømmehallen.

Placering af undervisningen fastlægges i foråret i samarbejde med Fritids og Kultur forvaltningen.

Der skemalægges på skolen i henhold til den tildelte tid.

Der tildeles lærerresurser efter antal elever på årgangen svarende til de gældende regler, som pt. er 15 elever/lærer.

Uddannede svømmelærere eller lærere med tilsvarende kvalifikationer, og med opdaterede bassinprøve, varetager undervisningen.

Langå Friluftsbad bookes lejlighedsvis.

Læs mere om de kommunale retningslinjer for svømmeundervisning i skolen på Randers Kommunes hjemmeside.