Regler

Her finder du regler om bl.a. frikvarter, mobiltelefoner, fravær og fritagelse, undervisning, elevernes opførsel på vej til og fra skole, ødelagte ting og ordensregler.

Vi forventer, at alle gør en indsats for, at Langå Skole er et trygt og spændende sted at være.

Vi forventer bl.a., at man:

  • taler ordentligt til og om andre.
  • behandler andres ting med almindelig respekt.
  • passer på skolens ting.
  • er opmærksom på andre.
  • rydder op efter sig.
  • møder til tiden.
  • deltager aktivt i undervisningen.
  • ikke medbringer ting, som kan være farlige eller opfattes provokerende.
  • gør andre opmærksom på, hvis man ser eller hører noget, man ikke synes er i orden.
  • i det hele taget skal være aktiv i den fælles kamp mod mobning.

Sanktioner hvis reglerne overtrædes

I langt de fleste tilfælde klares situationen med en snak med en eller flere af de voksne. Hvis overtrædelsen gentages eller er særlig alvorlig, vil elevens forældre blive orienteret, og vi vil sammen lave aftaler for at undgå lignende situationer i fremtiden.