Skolens profil

Langå Skole er en tosporet skole for 0. til 9. klasse og med specialklasser i Satellitten.

Eleverne kommer fra Langå og omegn. Skolen anvendes udenfor skoletid af en række organisationer som ramme for forskellige aktiviteter som bl.a. ungdomsskole, musikskole, aftenskole, teater, idræt m.m. Dette giver skolen en central plads i lokalsamfundet som kulturcenter.

Undervisning

På Langå Skole tilstræber vi at give eleverne det størst mulige udbytte af skolegangen og for at tilgodese så mange elever som muligt i undervisningen.

På Langå Skole er undervisningen en vekselvirkning mellem traditionel klasseundervisning, eksperimenterende og opsøgende arbejde fra elevernes side og forskellige former for projektarbejde.

Vi prøver på at indlægge så mange eksterne aktiviteter som muligt. Disse er et væsentligt element til at opfylde nogle af skolens mål.


I 3. klasse er der mulighed for en tur med overnatning.

I 6. klasse er der en uges lejrskole, der går til et eller andet sted i Danmark.

I 9. klasse kan klasserne komme på en uges tur, hvis det har været muligt at finansiere dette med en klasseindtjening.

Der afholdes to temauger om året. Den ene ligger i skoleårets begyndelse og har fælles tema for hele skolen. Den anden ligger i marts måned, når valgholdet skal have årets musicalforestilling gjort færdig.

Desuden arbejdes der på at etablere et samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner/virksomheder.

Skolen lægger vægt på tværfagligt samarbejde.

Indsatsområder

Skolens aktuelle fokuspunkter er inklusion og det naturvidenskabelige fagområde.

Inklusion

Hvorfor?
Vi har altid arbejdet på at være en rigtig god skole for langt de fleste og ser det som en naturlig videreudvikling i den proces.

Formål:
Vi skal udfordre os selv, så vi sikrer øget fokus på den enkelte elevs udviklingsmuligheder i det dynamiske fællesskab.

Succes:
Oplevelse af generel trivsel og udvikling, kan f.eks. underbygges af undersøgelser, fraværsstatistikker, præstationer, arrangementer etc.

Initiativer:
Tættere samarbejde mellem Satellitten og den øvrige skole (vekselvirkning mellem stormøder og mere målrettede projekter, hvor viden og holdninger påvirkes).

Det naturvidenskabelige fagområde

Hvorfor?
Vi har fået nye fysiske rammer og har aktuelle, positive erfaringer fra udskolingen.

Formål:
Vi skal udnytte de nye muligheder og søge det dynamiske spændingsfelt, hvor de enkelt faglige og tværfaglige udfordringer mødes.

Succes:
Oplevelse af generel udvikling af fagområdet med stigende interesse, kreativitet og innovation, kan f.eks. underbygges af undersøgelser, udstillinger, initiativer, præstationer, arrangementer etc.

Initiativer:
Tættere samarbejde mellem de forskellige fagudvalg og mellem de enkelte klassers/årganges faglærere.

Opfordring til ”mini-eksperimentarium-turnus”, vidensdeling mv. Fortsat aktiv deltagelse i Quest-samarbejdet.

Dagligdag og traditioner

Dagligdagen på Langå Skole har rytme, men er også afvekslende. Vi fastholder mange traditioner.

Halvdelen af året starter dagen med morgensang for 0.-6. klasse.

Derefter forløber dagene efter det fastlagte skema.

Traditioner

Den sidste dag før efterårsferien afholder vi skolernes motionsløb. Der afholdes ligeledes en idrætsdag i juni for 0.-8. klasse. Eleverne i overbygningen kan deltage i en sportsturnering i efteråret sammen med andre skoler.

Den sidste dag før juleferien går vi i kirke – først de yngste elever, dernæst mellemgruppen, til slut de ældste elever, som begynder dagen med hygge i deres klasser. De yngste og mellemgruppen slutter dagen med fælles afslutning i festsalen.

Kort tid før de mundtlige prøver begynder fejrer afgangseleverne ”sidste skoledag”. Dette plejer at være en festlig dag med karameller til de yngre elever og fælles underholdning på boldbanerne.

I marts måned opfører skolens valghold årets musical.

I foråret afholdes skolefest fordelt på to forskellige ”fester”; en for 0.-4. klasse, hvor forældrene inviteres med, og en ”diskoteksfest” for 5.-6. klasse.

Den sidste onsdag før sommerferien er der idrætsdag for 0.-8. klasse.

Den sidste dag før sommerferien holdes afslutning for 0.-8. klasse. Eleverne mødes i deres klasser, og der sluttes med fælles afslutning i festsalen.