Værdigrundlag

Det er skolens mål at være en tryg og dynamisk skole, som dagligt udfordrer og inspirerer børn og voksne.

Langå Skole er en folkeskole, som udover de ambitioner, krav og forventninger, som ligger i folkeskoleloven, i Børn- og ungepolitikken samt sektorpolitikken for Randers Kommune, søger at videreudvikle et trygt og stimulerende undervisningsmiljø.

 • Vi stiller krav til den enkelte om en ansvarlig arbejdsindsats og en respektfuld adfærd, og vi appellerer til forældrene om engagement og loyal opbakning.
 • Vi søger en nøje afvejet balance mellem den almindelige skoledag og øvrige arbejdsdage (temauger, fagdage, lejrskoler, hytteture, ekskursioner, alternative skoledage etc.).
 • Vi tilstræber inspirerende fællesoplevelser, som også giver identitet og styrker følelsen af samhørighed.
 • Vi ønsker at udfordre og udvikle den enkelte elevs evner og potentialer, fagligt, socialt, sundhedsmæssigt og personligt.
 • Vi arbejder med den enkeltes accept af hinandens forskellighed.
 • Vi vil videreudvikle det tætte samarbejde mellem special- og normalklasser. Udgangspunktet er altid i den enkelte elev, således at udfordringerne matcher elevens sociale og faglige kompetencer.
 • Vi ønsker et frugtbart samarbejde mellem forskellige alderstrin.
 • Vi tilstræber at elevernes kreative, herunder ikke mindst musiske evner udfordres og udvikles til glæde for den enkelte og for fællesskabet.
 • Vi søger at motivere til skærpet nysgerrighed og undren ud fra devisen, at jo mere man ved, jo mere ved man, man ikke ved.
 • Vi værdsætter den enkelte elev.
 • Vi appellerer til fantasi, kreativitet og nytænkning.

Specielt vedr. forældresamarbejdet

 • Vi søger et tillidsfuldt, konstruktivt og dynamisk samarbejde med alle forældre.
 • Vi tilstræber en fyldestgørende og veltimet information til forældrene.
 • Vi forventer en relevant information fra forældrene.
 • Vi tilstræber en åben dialog med forældrene.
 • Vi forventer en loyal opbakning fra forældrene.
 • Vi har tillid til, at forældrene gør det så godt, de kan, og vi forventer, at forældrene har tillid til, at vi gør det så godt, vi kan.

Specielt vedr. arbejdspladsen i voksenhøjde

 • Vi skal være en spændende og attraktiv arbejdsplads med plads til mangfoldighed og begejstring.
 • Vi tilstræber et stimulerende arbejdsmiljø, hvor dynamik, tryghed og glæde ved kerneydelsen styrker den enkeltes udvikling og løfter fællesskabet.
 • Vi arbejder på et udviklende samarbejde, hvor hver enkelt bidrager loyalt og udviser socialt og fagligt ansvar.