Åben skole

Det bærende i princippet for åben skole på Langå Skole er at opnå trivsel og læring for alle elever.

I folkeskolereformen indførtes begrebet "åben skole", hvis formål er at åbne op for et øget samarbejde mellem skolerne og eksterne aktører. Det være sig fra kommunens foreninger og kommunale kulturinstitutioner, det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelser samt forældre til børn i skolen.

Langå Skole vil gerne medvirke til, at eleverne får muligheder for læring af kompetencer og indsigt i områder, som skolens faste personalegruppe ikke kan tilbyde og for at sætte andre vinkler på undervisningen.

Alle deltagere forpligter sig til at arbejde efter skolens værdigrundlag, og som hovedregel skal der være en fastansat med i aktiviteter under åben skole. I planlægningen af aktiviteter inddrages skolens ledelse, når det er naturligt og relevant.

Åben skole kan både være en del af den fagdelte undervisning og af den understøttende undervisning.

For at vise bredden af muligheder under åben skole kan følgende nævnes:

 • Randers Historiske Værksted
 • Randers Naturcenter
 • Langå Håndbold Klub
 • Randers Idrætslærerforening
 • Randers Egnsteater
 • Grundfos
 • Langå Jagtforening
 • Langå Sportsfiskerforening
 • Skolen i biografen
 • Kattegatcentret i Grenå
 • Folkekirkens Skoletjeneste
 • Randers Kunstmuseum
 • Remida Randers
 • Randers Biblioteks skoletjeneste
 • Langå Badmintonklub
 • Langå Skytteforening