Undervisningsmaterialer

Der er på Langå Skole indført en række principper for godkendelse af skolens undervisningsmaterialer.

Skolebestyrelsen har generel tillid til lærernes skøn vedrørende undervisningsmaterialernes kvalitet og lødighed.

Hvis en lærer skønner, at et undervisningsmateriale kan være kontroversielt, forelægges materialet skolelederen.

Der træffes beslutning om, hvorvidt materialet kan anvendes, eller om det skal forelægges skolebestyrelsen til godkendelse.

I den udstrækning skolebestyrelsen måtte ønske det, vil skolen fremlægge det anvendte undervisningsmateriale, f.eks. i en klasse eller et fagområde.