Lejrtur og skolerejser

Her kan du læse Langå Skoles principper for lejrskoler og skolerejser. Lejrskole finder sted på 3. og 6. årgang, mens skolerejse finder sted på 9. årgang.

Alle klasser kan oprette klassekasser, hvortil forældre og elever evt. i samarbejde med skolen kan indsamle midler til formål, der går ud over, hvad der normalt kan finansieres af skolens budget.

Hvis der er behov for at tilvejebringe ekstra midler for at gennemføre turen, kan disse tilvejebringes fra arrangementer, der bidrager til klassekassen.

Lejrskole

Lejrskoler vil være et sædvanligt led i undervisningen af den pågældende klasse/ årgang.

Da en lejrskole er en del af den daglige undervisning, vil forberedelsen og opfølgning foregå i undervisningstiden, og der vil være mødepligt for eleverne. En lejrskole kan være både indenfor og udenfor landets grænser.

Lejrskole på 3. årgang

1 nat/2 dage

Et sted inden for en passende radius fra skolen

Et rimeligt beløb til dækning af udgifter til kost.

Lejrskole på 6. årgang

4 nætter/5 dage

I Danmark/udlandet

Et rimeligt beløb til dækning af udgifter til kost.

Skolerejser

Skolerejser er et skolebaseret supplement til den almindelige undervisning. Det indebærer at formålet skal være inden for folkeskolelovens rammer, uden at være en integreret del af den daglige undervisning. Elevens deltagelse er således ikke en forudsætning for at kunne følge klassens løbende undervisning. En skolerejse kan foregå i udlandet eller i Danmark. De enkelte klasser kan optjene rejsebeløb udenfor skoletiden, som helt eller delvist kan finansiere rejsen. For de elever som ikke ønsker at deltage, vil der blive et undervisningsforløb på skolen.

Kontoret skal modtage budget inden 1. februar.

Skolebestyrelsen ønsker klart at tilkendegive, at aktiviteter ud af huset anses som vigtige, og at de bør prioriteres højt.

Skolerejse på 9. årgang

4 dage/5 nætter

I udlandet/Danmark

Et rimeligt beløb til dækning af udgifter til kost.