Elever i udskolingen

Langå Skole har vedtaget nogle særlige principper og politikker for elever i udskolingen, herunder en alkoholpolitik og et princip for afholdelse af Blå Mandag.

Alkoholpolitik

Der er ingen alkohol for børn og unge i forbindelse med undervisning og aktiviteter i skolens regi.

Børn og unge bør ikke drikke alkohol, før de er 16 år. Der er således sammenfald med retten til at købe alkohol i butikker.

Skolen skal medvirke til, at forældrene:

  • informeres om risikomomenter ved tidlig alkoholdebut.
  • i fællesskab laver rammer for deres børns og unges forhold til alkohol.
  • taler sammen om de fælles sociale rammer og retningslinjer for de unges liv, herunder også om unges brug af alkohol.

Det betyder, at:

  • emnet alkohol sættes på dagsorden på forældremøde i 6. og 7. årgang, og forældrene orienteres om skolens alkoholpolitik.
  • at der på mødet i 7. klasse gives mulighed for tid til, at forældrene kan lave aftaler om alkohol og deres egne børn.
  • at rammerne og det fællesskabende omkring børnene drøftes på forældremøder i 8. og 9. klasse.

Blå Mandag på 7. årgang

Elever kan dagen efter egen konfirmation vente med at møde på skolen til kl. 10, men skal dog selv kunne klare egen transport.

Der er elever fra tre forskellige sogne i to forskellige klasser, men der laves kun én Blå Mandag, der placeres på mandagen efter de sidste elevers konfirmation.